Kies je gewenste cookie instellingen

Door deze cookies te accepteren werkt de website.

De website maakt gebruik van de analytische cookies, zodat we anoniem statistieken kunnen meten.

Dezr website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Echte cookies zijn lekkerder, maar als je deze in ontvangst neemt dan werkt de website op z'n best. Dat is ook lekker. Meer info? Lees onze privacyverklaring!

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Disclaimer

triptic BV (KvK nummer 17100851) verleent u hierbij toegang tot www.triptic.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door triptic en derden zijn aangeleverd. triptic BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van triptic BV.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen materialen onvolledig zijn, vatbaar zijn voor meerdere uitleg en/of onjuistheden bevatten. triptic bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de materialen.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Hoewel triptic BV uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij triptic BV en haar licentiegevers. Het gebruik van het materiaal (teksten, beelden, broncode) op de Website is toegestaan, mits van tevoren schriftelijk toestemming aan u is verleend door triptic BV.

 

Overig

De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met triptic BV.